Bonduelle Food Service PÅ ÅKERN

DET AGRONOMISKA AVTALET 


Vi arbetar i nära kontakt med lantbrukarna för att producera hållbara grönsaker av hög kvalitet. 96 % av våra partners har skrivit under Bonduelles agronomiska avtal, ett bindande åtagande, som sträcker sig från sådd till skörd.
Det agronomiska avtalet vänder sig också till leverantörer, transportörer och till säljteamen i alla de länder där koncernen är verksam. Med avtalet garanterar vi Bonduelles höga kvalitet och en maximal spårbarhet för våra grönsaker.

KVALITETSGRÖNSAKER


Bonduelle förpliktigar sig att välja de bästa sorterna baserat på sensoriska kvaliteter. Vi följer odlingen tillsammans med producenterna, observerar utvecklingen från sådd till de olika mognadsstadierna och optimerar logistiken från åkern till fabrikerna.