Bonduelle Food Service Bonduelle Gruppen

BONDUELLE-KONCERNEN

Bonduelle är ett franskt familjeägt företag och är ledande på marknaden för alla slags förbearbetade grönsaker. Koncernen, som grundades 1853 av Louis Bonduelle, levererar skonsamt konserverade grönsaker till mer än 100 länder. Våra moraliska och etiska principer sätter ramarna för våra affärsaktiviteter, som har vuxit under loppet av sex generationers verksamhet i lantbrukssektorn. Bonduelle-koncernens aktiviteter är fokuserade på tre områden: Djupfrysta grönsaker, grönsaker på burk och Fresh-Cut-sallader. Vår tillväxt baseras på innovation, en komplett varumärkesportfölj och vår unika kunskap inom förbearbetning av grönsaker. Bonduelle noterades 1998 på sekundärmarknaden på fondbörsen i Paris. Aktiemajoriteten ägs fortsatt av familjen med Christophe Bonduelle som koncernens styrelseordförande.

Vi vill vara det företag som man globalt tänker på i samband med vegetabiliska produkter och välmående. 

Med utgångspunkt i våra kunskaper om lantbruk och matvaror och genom ständig utveckling arbetar vi för en balanserad kost. Dessutom anpassar vi oss alltid till de kulturella och lantbruksmässiga specialiteterna i de regioner där vi har våra affärsaktiviteter. Den viktigaste framgångsfaktorn och grundvalen för varje affärsaktivitet är en ansvarsmedveten behandling av människor och natur. Vår strategi är grundad på en framåtblickande attityd som tar hänsyn till alla aspekter av vårt sociala ansvar. Detta innefattar först och främst största möjliga minskning av vår produktionsapparats miljöpåverkan och en så hållbar drift som möjligt.

 


En kultur, där starka värden präglar vardagen 

På Bonduelle vet vi att medarbetarna är vår viktigaste tillgång. De spelar en avgörande roll för hela företagets framgångar. Därför gynnar vi deras kvalifikationer, personliga utveckling och vidareutveckling och låter dem bidra med sina idéer. Vi är noga med att alla ska ha samma möjligheter i en kultur med mångfald, intern rörlighet och säkerhet.

 

Integritet:

Vi utför vårt arbete med ärlighet och transparens och står vid vårt ord.

Rättfärdighet:

Vi låter alla få del i våra framgångar. Objektivitet och rättfärdighet är viktiga. 

Expertis:

Vi visar entusiasm och glädjer oss åt utmärkt kvalitet och prestationsförmåga.

Respekt: 

Vi skapar en vänlig och säker arbetsmiljö och respekterar varandra.

Tillit:

Vi litar på våra medarbetare, gynnar laganda och uppmuntrar våra medarbetare att testa nya saker.

Öppenhet:

Vi gläds åt kreativa idéer och är öppna inför dem.

Enkelhet:

Vi gillar sunt förnuft och sätter värde på korta beslutsprocesser.

 


Hög standard i mer än 160 år