Rättsligt meddelande

Rättsligt meddelande

Webbplatsens ägare

Denna webbplats ägs av företaget BONDUELLE SURGELE INTERNATIONAL (nedan kallat BONDUELLE), ett franskt aktiebolag med ett kapital på 9 089 700 euro. Bolagets har sitt säte på La Woestyne 59173 Renescure (Frankrike) och sin förvaltning på Rue Nicolas Appert 59653 Villeneuve d’Ascq (Frankrike) och är registrerat vid handels- och företagsregistret i Dunkerque med nr 428 682 686.

Bonduelle har inrättat den här webbplatsen för användarnas personliga information. Bonduelle och dess moderbolag Bonduelle SA äger samtliga litterära, konstnärliga och industriella rättigheter till varumärken, mönster, foton och texter. All återgivning, framställning, användning, anpassning, ändring, införlivande, översättning, marknadsföring av delar eller hela webbplatsen utan uttryckligt tillstånd från företaget Bonduelle och/eller Bonduelle SA är förbjuden och kan innebära varumärkesförfalskning eller överträdelse av upphovsrätten.

Genom att besöka och använda webbplatsen accepterar du att följa dessa användningsvillkor som du har läst, förstått och accepterat i dess helhet.

Innehåll och uppdatering av webbplatsen

Innehållet på webbplatsen kan ändras, avlägsnas eller uppdateras när som helst, av vilket skäl som helst och efter företaget Bonduelles eget gottfinnande.

Länkar

Bonduelle kan inte ge några som helst garantier av något slag för innehållet eller riktigheten i den information som återfinns på andra webbplatser och som denna sida länkar till eller som innehåller länkar till denna sida. Bonduelle frånsäger sig allt ansvar av vilket slag det vara må för övriga webbplatser eller den information de innehåller.

Varje länkning till denna webbplats ska meddelas i förväg per e-post tillgbellard@bonduelle.com.

Bonduelles förklaring om skydd av personuppgifter

Syftet med föreliggande förklaring är att erinra om villkoren för hur Bonduelle åtar sig att skydda dina personuppgifter i enlighet med lagen om databehandling, register och frihet (konsoliderad den 6 januari 1978). Den ska visa vilken typ av information som Bonduelle samlar in på webbplatsen och hur vi använder och skyddar den. Denna förklaring informerar även om vad du kan göra om du inte vill att dina personuppgifter samlas in och hur du kan ändra information som du har lämnat till oss. Denna förklaring gäller endast webbplatsen www.bonduelle-foodservice.se. Den gäller exempelvis inte banners, sweepstakes eller andra former av reklam eller marknadsföring som vi kan stödja eller delta i på webbplatser som innehas av tredje part.

Användning av personuppgifter

I enlighet med gällande lag har du rätt att få tillgång till, ändra, korrigera och stryka uppgifter som gäller dig genom att sända din begäran per post eller e-post till Bonduelle.

Observera att vi kan överlämna dina personuppgifter vid rättslig begäran, begäran om bevisupptagning, instämning till domstol eller domstolsbeslut.

Upphovsrätt:

Webbplatsen iakttar upphovsrätten. All rättigheter förbehålls upphovsmännen till verk som skyddas, återges eller kommuniceras på denna webbplats. Utan tillstånd är all användning av verken utöver återgivande och enskilt eller privat nyttjande förbjuden.

Fotografier:

Bibliotek Bonduelle Food Service, Getty Image, Studio Clair de Lune, Fotolia, Sicco van Grieken www.siccopictures.com

Video:

ProdCast TV

Utformning och produktion av webbplatsen:

CetSI - 93/105 rue Veuve Lacroix - 92000 Nanterre - FRANCE

Direktör för offentliggörande:

Bonduelle Surgelé International

Site redigerat av:

Bonduelle Frozen International - Rue Nicolas Appert BP30173 - 59.653 Villeneuve d'Ascq Cedex

Webbhotell:

Artful Claranet - 5 Avenue of Poplars - 35.510 Cesson-Sevigne

Get Adobe Flash player

> Bondbönor 3 KG
(Bönor)

Bondbönor 3 KG

Till sallad : Direkt i kylskåp innan tilberedning.Tidssparrende
> Läs fortsättningen

 
Din inspirationskälla