Användbara länka

Användbara länka

Institut Paul Bocuse

Hotell- och restaurangskola.
Institut Paul Bocuse utbildar i yrken inom hotell, restaurang och kokkonst. Man kombinerar tradition, modernitet, innovation och forskning och förmedlar kunskaper inom teknik och företagsledning för att svara mot branschens nuvarande och framtida behov internationellt.

www.institutpaulbocuse.com
Get Adobe Flash player

> Röda bönor 3 KG
(Bönor)

Röda bönor 3 KG

Easy bag kan också värmas direkt i ångugn eller vattenbad.
> Läs fortsättningen

 
Din inspirationskälla