Bonduelle Food Service och dig

Med Bonduelle kan du dagligen erbjuda dina gäster bättre mat

  • Bonduelle Food Service och dig
  • BFS satsningar på näring
  • Bonduelle Food Service och dig
BFS satsningar på näring

Intervju med Laurence Depezay, näringsansvarig inom Bonduellekoncernen


Kan du kort beskriva din uppgift inom Bonduellekoncernen?

Jag är näringsfysiolog och ansvarar för Bonduellekoncernens forskningsprogram inom näring.
Till min hjälp har jag en näringstekniker och en dietist. Jag ansvarar också för koncernens kommunikation i näringsfrågor, bland annat via stiftelsen Fondation Louis Bonduelle.


Vad är det som är speciellt inom restaurangbranschen när det gäller näring?


Många restaurangägare är övertygade om att maten spelar en viktig roll för hälsan. Som ”proffs på livsmedel” har de ofta större kunskaper än enskilda och vet att den har stor betydelse.

Men gäller det inte bara storhushåll?


Nej, inte enbart: På många vanliga restauranger har man tagit till sig gästernas önskemål om att ”äta nyttigt”. Det är bara att titta på de många nya restaurangkoncept som bygger på det temat.

Det är alltså ingen skillnad mellan storhushållsserveringar och vanliga restauranger?

Man kan väl säga att storhushållen har drivit det ännu längre genom att redan vid framtagning av menyerna inhämta synpunkter från näringsfysiologer eller dietister.
I storköksbranschen är det heller inte ovanligt med specialkost, särskilt på sjukhus och skolor.

Har du har kontakt med kolleger inom restaurangbranschen i din egenskap av näringsfysiolog?

Jag deltar regelbundet i evenemang och konferenser för näringsfysiologer från restaurangbranschen. Vissa nätverk av näringsfysiologer är mycket inflytelserika och det är viktigt att de förädlade grönsakernas särskilda egenskaper blir kända.

Har Bonduelle Food Services produkter särskilda näringsmässiga egenskaper?
Som Bonduelleprodukter omfattas de av koncernens kunskaper och regler som förbjuder vissa ingredienser. Man arbetar också för att minska mängden salt i konserver och är noga med kvaliteten på det fett som används.
Marknadsförings- och FoU-avdelningarna inom Bonduelle Food Service har utvecklat sortiment med särskilda näringsfördelar. Inom djupfryst kombinerar exempelvis Cordiale-sortimentet, som består av fem ångkokta grönsaksblandningar, exakta smaker och näringskvaliteter (det kan handla om C- vitaminkälla, betakarotenkälla eller en fiberrik produkt).

Har du någon favorit bland dessa?

Variation är grundläggande när det gäller näringsfysiologi. Jag rekommenderar alltså att ni provar alla. Men personligen tycker jag mycket om Cordiale Form med sina små romanescoblommor.

Det är alltså Minute-blandningar som ångkokats?


Och Minute-processen är verkligen viktig när det gäller näringsinnehåll. Ångkokning bidrar till att bevara näringsämnena. En undersökning som min grupp har genomfört visar att haricots verts Minute innehåller 15 procent mer C-vitamin vid samma torrmängd än djupfrysta, och 70 procent mer än färska haricots verts som har köpts på stormarknaden!
[undersökningen kan beställas]

Kan du avslutningsvis säga något om hur Bonduelle Food Service stöttar de restaurangägare som vill följa rekommendationerna från GEMRCN?

Bonduelle Food Services säljavdelningar, särskild våra kulinariska rådgivare, är utbildade för att hjälpa restaurangägarna att förstå dessa officiella texter. Man bör också komma ihåg att GEMRCN förespråkar råa grönsaker som förrätt och kokta grönsaker (ej torkade) på menyerna (minst 10 av 20 måltider för dessa två typer av produkter).
När det gäller våra produkter satsar vi sedan flera år på näringskvaliteten i våra färdigblandade sallader. Ingen av dem överskrider därför i dag gränsen på 15 procent fett och därmed ingår de heller inte i begränsningen som innebär att högst 4 av 20 förrätter får innehålla över 15 procent fett.Get Adobe Flash player
Bonduelle Food Service och dig
 
Din inspirationskälla