Bonduelle Food Service och dig

Tillsammans kan vi redan nu agera för framtiden.

  • Bonduelle Food Service och dig
  • BFS satsningar på näring
  • Bonduelle Food Service och dig
BFS satsningar på näring
BFS satsningar på näring

Intervju med Cecile Lovichi, ansvarig för hållbar utveckling inom Bonduellekoncernen

Kan du kort beskriva din uppgift inom Bonduellekoncernen?
Som miljöansvarig samordnar jag fabrikernas åtgärder inom ramen för koncernens miljöpolitik och jag ansvara också för ”naturresurser” inom koncernens policy för hållbar utveckling.
På miljöområdet försöker vi hela tiden att förbättra våra resultat: vi kontrollerar och minskar vår energi- och vattenförbrukning, vi kontrollerar och upprätthåller hög kvalitet på bearbetningen av våra utsläpp och vi försöker minska industriavfall och biprodukter som uppstår genom vår verksamhet och utnyttja sådant som ändå bildas.
Vi bevakar hela tiden utvecklingen av regler och samhällets förväntningar för att föreslå nyskapande miljölösningar som är anpassade till situationen i våra fabriker och för våra produkter.

Vad är det för speciellt med Bonduelle Food Service och hållbar utveckling?
Försäljnings- och marknadsföringsansvariga är särskilt uppmärksamma på frågan. Jag deltar därför ofta i möten för att informera medarbetarna inom Food Service om koncernens åtgärder.

Jag tror att intresset beror på att de regelbundet har kontakt med användarna av våra produkter och att de som arbetar i restaurangbranschen själva ofta är mycket engagerade i dessa frågor.

Hur märks det intresset när det gäller Bonduelle Food Services sortiment?
Vi analyserar regelbundet våra produkters livscykel. Miljöundersökningar har egentligen bara ett värde om de kombineras med en livscykelanalys när man vill bedöma den objektiva och övergripande inverkan.
Så snart vi hade tagit fram och lanserat Easybag försökte vi ta reda på vilken miljöpåverkan den nya förpackningen kunde ha.

Fördelarna med Bonduellesortimentet är tydligt kopplade till det breda utbudet: Produkterna har olika fördelar beroende på vilka miljöproblem man beaktar.

Metallförpackningar kan återvinnas i mycket hög grad men kräver mer transporter för att kompensera förpackningens vikt. Produkten kan heller inte påverkas på något sätt.

Förpackningar tillverkade av plast som inte är biologiskt nedbrytbar ger mer ekonomiska transporter, minskar avfallsvolymen och är mycket praktiska att hantera.

Vi tycker inte vi peka ut en produkt som bra eller dålig när det gäller miljön i allmänhet. Däremot är det grundläggande att kunna kontrollera alla ur miljösynpunkt och se till att deras inverkan blir så liten som möjligt, och det är BFS dagliga utmaning gentemot sina kunder..


Och resultaten?
Och resultaten?

När det gäller förpackningar är resultatet mycket gynnsamt. Vi har beräknat koldioxidutsläppen för en Easybag jämfört med en traditionell konservburk med samma volym. Undersökningen visar att påsen släpper ut 25 procent mindre CO2, vilket är betydelsefullt när det gäller miljöpåverkan!
[visa förklarande schema]

BFS erbjudande om en produkt i stor förpackning (2,5 – 5 kg) som gör det möjligt att begränsa användningen av primär- och sekundäremballage minskar också miljöpåverkan.

Recepten som "bara” är baserade på grönsaker innebär också verkliga miljöfördelar utöver de näringsmässiga fördelarna eftersom vi använder mycket få eller inga produkter från mjölk- och köttbranschen.

Get Adobe Flash player
Bonduelle Food Service och dig
 
Din inspirationskälla