Bonduelle Food Service och dig

Tillsammans kan vi redan nu agera för framtiden.

  • Bonduelle Food Service och dig
  • Hållbar utveckling och restaurangnäringen
  • Bonduelle Food Service och dig
Hållbar utveckling och restaurangnäringen
Hållbar utveckling och restaurangnäringen

En hållbar utveckling är ”en utveckling som uppfyller våra nuvarande behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att uppfylla sina”. 1987 Gro Harlem Brundtland, Norges stadsminister.


Vare sig du arbetar inom storhushåll eller på restaurang, är ansvarig, egen företagare eller ansluten till en kedja, är det allt fler som införlivar den här aspekten i sitt arbete.


De konkreta åtgärderna som kan införas bygger på de tre pelarna för hållbar utveckling:

Ekologiskt
• rimlig förbrukning av naturresurser (vatten, luft, energi)
• avfallssortering
• begränsning av olägenheter och föroreningar som är förbundna med restauranger och kök

Ekonomiskt

• långsiktig lönsamhet
• rättvisa förhandlingar med leverantörer av varor och tjänster
• varaktig verksamhet och stabil sysselsättning
• återverkningar på den lokala ekonomin

Socialt
• hygien och arbetsmiljö
• ergonomi och förebyggande av risker
• villkor och livskvalitet på arbetet – mindre krävande
• mottagande av säsongsarbetare
• öppet för kollektivförhandlingar och sociala uttryckssätt
• bekämpning av diskriminering och främjande av jämställdhet
• arbetstid
• hantering av kompetens och kvalifikationer
• utbildningspolitik
• rättvis ersättning
• attraktionskraft för tjänster och karriärer
• funktionshindrades anställningsbarhet
• tillträde till anläggningar och webbplatser för alla

Att samarbeta med andra som är engagerade i ett hållbart tänkande har blivit en prioritet för många av er.

Get Adobe Flash player
Bonduelle Food Service och dig
 
Din inspirationskälla